Regulamin

Od końcówki czerwca do końca sierpnia rezerwacja na minimum 4 doby. Poza sezonem letnim, rezerwacja na dowolną liczbę dni.

 

 • Doba trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na nasze konto zadatku w wysokości 30% wartości pobytu. W tytule przelewu proszę wpisać datę pobytu, nazwę apartamentu oraz nazwisko osoby rezerwującej pobyt.
 • Pozostała Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji, nie zwracamy opłaty za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usługi – Podstawa prawna USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997.r.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 8.00-21.00.
 • Nie należy przenosić wyposażenia pokoi lub zmieniać jego ustawienia bez powiadomienia. Prosimy nie wynosić z pokoju ręczników, kocy oraz innego wyposażenia na zewnątrz obiektu.
 • Właściciel OBIEKTU nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa ani znajdującego się w nich mienia. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony oraz monitorowany.
 • Dla jednego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe na posesji bądź naprzeciwko budynku przy ulicy. kamery obejmują ulice naprzeciwko wejścia głównego do budynku
 • W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00.
 • W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 • Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa zabronione jest używanie w apartamentach grzejników, grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących stałego wyposażenia pokoju.
 • Powyższe nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 • Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach jak i na balkonie.(obiekt posiada wyznaczone miejsce do palenia).
 • Osoby palące w apartamentach bądź na balkonach mogą zostać obciążone grzywną w wysokości 1000 zł na poczet wykonania usługi ozonowania pomieszczenia w celu usunięcia zapachu tytoniowego z pomieszczenia.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentów powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 • Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z gośćmi zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 • W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
 • Zwierząt nie akceptujemy
 • Dla jednego apartamentu przysługuje jedno miejsce parkingowe
 • Przy pobycie 2 tyg. 5% rabatu,
 • Dzieci śpiące z rodzicami lub w łóżeczkach dziecięcych do 4 lat gratis. Łóżeczka turystyczne dostępne na zapytanie bezpłatnie.
 • Dopłata za dodatkową osobę w pokoju w wieku 4-12 lat- 50 zł za każdy dzień pobytu.
 • Dopłata za dodatkową osobę w pokoju powyżej 12 roku życia- 80zł.
 • Dodatkowa wymiana ręczników w trakcie pobytu – płatna 5 zł/szt
 • Przy pobycie 2 tygodniowym zapewniamy wymianę ręczników oraz pościeli po 7 dniach pobytu lub w dogodnym momencie dla Gości.
 • Przyjeżdżając do nas zapytaj o dostępność i ZAREZERWUJ (bezpłatnie)!! Wanienkę, nocnik, podnóżek, nakładkę na toaletę, wózek, łóżeczko, zatyczki do kontaktów
 • Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie i młodzież pod nadzorem osób dorosłych. Korzystanie ze sprzętu w siłowni odbywa się na własną odpowiedzialność.
 • Sprzęt na siłowni należy pozostawić poukładany na wy
 • Osoby korzystające z siłowni oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i wykonują je na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 • Wejście na siłownię możliwe jest tylko w odpowiednim kompletnym stroju sportowym oraz czystym zmienionym obuwiu sportowym.
 • Obsługa siłowni ma prawo odmówić wstępu na siłownię osobom bez odpowiedniego stroju sportowego do ćwiczeń, a w szczególności obuwia.
 • Na siłowni obowiązuje zakaz wstępu dzieciom poniżej 14 roku życia.
 • Ćwiczący zobowiązani są wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować. Ćwiczenia z większym obciążeniem należy wykonywać przy asekuracji drugiej osoby lub instruktora.
 • Osoby korzystające z siłowni, które w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczują zobowiązane są natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni.
 • Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczne jest wykonanie rozgrzewki w celu uniknięcia kontuzji.
 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami instruktora w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowania sprzętu i sali.
 • Osoby ćwiczące będą ponosić odpowiedzialność finansową za wszelkie wyrządzone przez siebie zniszczenia/szkody na terenie siłowni.
 • Siłownia czynna jest codziennie: 08:00-21:00
 • W pokoju zabaw należy przebywać bez obuwia
 • Dzieci do 3 lat wchodzą na teren SALI ZABAW z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.
 • Przebywające w Sali Zabaw dzieci oraz osoby dorosłe zobowiązane są bezwzględnie stosować się do poleceń personelu.
 • Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu
 • Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych
 • Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw
 • Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się również wprowadzania zwierząt.
 • Na terenie Sali Zabaw nie wolno przemieszczać się w napojami oraz jedzeniem.
 • Przed wejściem do Sali Zabaw, zarówno dzieci jak i rodzice są zobowiązani do ściągnięcia butów.
 • Korzystanie z zewnętrznego placu zabaw odbywa się wyłącznie pod opieką prawnych opiekunów dzieci.
 • Nie wynosi się zabawek z wewnętrznego pokoju zabaw na zewnątrz i na odwrót tzn. nie wnosi się zabawek z zewnętrznego placu zabaw do wewnętrznej sali zabaw.
 • Dzieci jak ich opiekunowi odpowiedzialni są za pozostawienie Sali zabaw i placu zewnętrznego w takim samy stanie jak na początku zabawy co oznacza ze po zakończonej zabawie zabawki należy odłożyć na miejsce.
Menu